There are currently 2776 movies on our website.

Sparrow / 麻雀 (2016)

0
( High Definition )

sparrow

SYNOPSIS:
Li Yi Feng plays a double agent in this spy series set during the Republican Era.

DETAILS:
Title: 麻雀 / Ma Que
English title: Sparrow
Genre: Republican, Revolution, Spy
Episodes: TBA
Broadcast network: Hunan TV
Broadcast period: 2016-Sep-05

CAST:
Main cast
Li Yi Feng as Chen Shen 陈深
Zhou Dong Yu (周冬雨) as Xu Bi Cheng 徐碧城
Zhang Lu Yi (张鲁一) as Bi Zhong Liang 毕忠良
Zhang Ruo Yun as Tang Shan Hai 唐山海
Kan Qing Zi as Li Xiao Nan 李小男
Li Xiao Ran as Shen Qiuxia 沈秋霞

Others
Yin Zheng as Su San Sheng 苏三省
Liu Jia Tong (刘珈彤) as Liu Mei Na 柳美娜
Wang Wan Juan (王婉娟) as Liu Lan Zhi 刘兰芝
Shi Chao (史超) as Liu Er Bao 刘二宝
Wang Jin Song (王劲松) as Li Mo Qun 李默群
Yang Zheng (杨政) as Bian Tou 扁头
Chen Guan Ning (陈冠宁) as Wei Zhi 未知
Zhang Da Bao (张大宝) as Wu Long 吴龙

Subtitles
English Subtitles

720p HD BIGFILE DOWNLOAD LINKS


Sparrow.EP01.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP02.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP03.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP04.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP05.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP06.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP07.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP08.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP09.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP10.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP11.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP12.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP13.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP14.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP15.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP16.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP17.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP18.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP19.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP20.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP21.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP22.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP23.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP24.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP25.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP26.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP27.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP28.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP29.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP30.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP31.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP32.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP33.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP34.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP35.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP36.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP37.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP38.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP39.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP40.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP41.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP42.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP43.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP44.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP45.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP46.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP47.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP48.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP49.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP50.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP51.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP52.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP53.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP54.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4

720p HD ALFAFILE DOWNLOAD LINKS


Sparrow.EP01.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP02.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP03.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP04.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP05.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP06.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP07.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP08.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP09.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP10.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP11.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP12.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP13.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP14.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP15.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP16.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP17.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP18.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP19.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP20.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP21.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP22.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP23.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP24.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP25.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP26.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP27.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP28.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP29.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP30.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP31.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP32.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP33.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP34.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP35.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP36.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP37.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP38.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP39.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP40.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP41.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP42.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP43.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP44.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP45.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP46.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP47.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP48.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP49.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP50.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP51.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP52.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP53.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP54.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4

720p HD RAPIDGATOR DOWNLOAD LINKS


Sparrow.EP01.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP02.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP03.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP04.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP05.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP06.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP07.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP08.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP09.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP10.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP11.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP12.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP13.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP14.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP15.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP16.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP17.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP18.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP19.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP20.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP21.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP22.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP23.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP24.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP25.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP26.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP27.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP28.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP29.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP30.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP31.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP32.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP33.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP34.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP35.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP36.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP37.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP38.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP39.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP40.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP41.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP42.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP43.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP44.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP45.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP46.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP47.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP48.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP49.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP50.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP51.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP52.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP53.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
Sparrow.EP54.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba.mp4
 • 1,688 views
  Description 3 months
  Sparrow / 麻雀 (2016)

  SYNOPSIS: Li Yi Feng plays a double agent in this spy series set during the Republican Era. DETAILS: Title: 麻雀 / Ma Que English title: Sparrow Genre: Republican, Revolution, Spy Episodes: TBA Broadcast network: Hunan TV Broadcast period: 2016-Sep-05 CAST: Main cast Li Yi Feng as Chen Shen 陈深 Zhou Dong Yu (周冬雨) as Xu […]

  Tags: , , , , ,

  Comments WOULD YOU LIKE TO COMMENT ?