There are currently 2776 movies on our website.

The Imperial Doctress / Nv Yi Ming Fei Zhuan / 女医·明妃传 (2016)

0
( High Quality )

The Imperial Doctress

SYNOPSIS:
A drama depicting the legendary life of Tan Yun Xian, who through her enthusiasm and persistence, overcame many difficulties and rose through the ranks to become the most famous female doctor of the Ming Dynasty.

DETAILS:
Title: 女医·明妃传 / Nv Yi Ming Fei Zhuan
English Title: The Imperial Doctress
Genre: period, romance, inspirational
Broadcast network: Dragon TV, Jiangsu TV
Episodes: 50
Broadcast period: 2016-Feb-13 to 2016-Mar-09
Opening Theme song: Heavy Rain Is Coming by Lala Hsu (徐佳莹)
Ending Theme song: Until That Day (直到那一天) by Liu Xi Jun (刘惜君)

CAST:
Zhang Zi Mu as young Yun Xian
Wallace Huo as Zhu Qi Zhen
Lou Yun Hao (楼芸昊) as young Zhu Qi Zhen
Huang Xuan as Zhu Qi Yu
Wu Ze Jin Xi as young Zhu Qi Yu

Northern Yuan
Yuan Wen Kang as Ye Xian
Li Chao (李超) as Bayan Temür, Ye Xian’s younger brother
Feng Li Li (冯丽丽) as Tuo Buhua, Ye Xian’s younger sister
Zuo Jin Zhu (左金珠) as Meng Duo

People in the Palace
Li Cheng Yuan as Empress Qian
Hu Shun Er (胡顺儿) as young Empress Qian
Gina Jin as Wang Meilin
He Qing as Empress Dowager Sun
Deng Li Min as Wang Zhen
Zhang Lei as Cheng Shisan
Qu Zhe Ming (曲哲明) as Xiao Shun Zi
Li Wei Ting (李玮珽) as Xiao Ma Zi
Liu Li Wei (刘立伟) as Liu Pingan
He Yin (何音) as Empress Dowager Wu
Gu Yan (顾艳) as deposed Empress Hu
Wu Lei as teenage Zhu Jian Shen
Xia Zi Yu (夏子瑜) as child Jianshen

Tan Household
Wang Li Yuan (王丽媛) as Old Mrs Huang
Wang Xin Min (王新民) as Hang Gang
Xu Peng Kai (徐鹏凯) as Shi Heng
Zhang Yi Jie as child Xiao Liang

Others
Zhu Hong (朱虹) as Chen Biniang
Yu Sha Sha (于莎莎) as Zisu
Lv Liang (吕梁) as Yu Dongyang

Subtitles
English Subtitles

720p HD BIGFILE DOWNLOAD LINKS


The.Imperial.Doctress.EP01.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP02.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP03.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP04.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP05.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP06.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP07.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP08.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP09.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP10.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP11.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP12.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP13.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP14.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP15.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP16.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP17.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP18.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP19.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP20.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP21.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP22.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP23.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP24.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP25.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP26.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP27.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP28.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP29.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP30.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP31.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP32.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP33.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP34.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP35.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP36.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP37.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP38.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP39.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP40.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP41.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP42.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP43.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP44.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP45.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP46.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP47.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP48.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP49.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP50.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba

720p HD ALFAFILE DOWNLOAD LINKS


The.Imperial.Doctress.EP01.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP02.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP03.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP04.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP05.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP06.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP07.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP08.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP09.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP10.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP11.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP12.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP13.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP14.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP15.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP16.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP17.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP18.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP19.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP20.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP21.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP22.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP23.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP24.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP25.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP26.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP27.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP28.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP29.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP30.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP31.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP32.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP33.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP34.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP35.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP36.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP37.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP38.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP39.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP40.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP41.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP42.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP43.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP44.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP45.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP46.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP47.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP48.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP49.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP50.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba

720p HD RAPIDGATOR DOWNLOAD LINKS


The.Imperial.Doctress.EP01.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP02.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP03.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP04.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP05.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP06.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP07.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP08.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP09.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP10.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP11.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP12.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP13.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP14.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP15.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP16.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP17.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP18.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP19.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP20.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP21.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP22.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP23.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP24.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP25.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP26.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP27.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP28.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP29.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP30.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP31.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP32.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP33.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP34.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP35.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP36.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP37.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP38.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP39.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP40.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP41.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP42.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP43.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP44.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP45.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP46.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP47.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP48.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP49.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba
The.Imperial.Doctress.EP50.2016.HD720P.X264.AAC.Mandarin.CHS.Mp4Ba • 1,351 views
  Description 7 months
  The Imperial Doctress / Nv Yi Ming Fei Zhuan / 女医·明妃传 (2016)

  SYNOPSIS: A drama depicting the legendary life of Tan Yun Xian, who through her enthusiasm and persistence, overcame many difficulties and rose through the ranks to become the most famous female doctor of the Ming Dynasty. DETAILS: Title: 女医·明妃传 / Nv Yi Ming Fei Zhuan English Title: The Imperial Doctress Genre: period, romance, inspirational Broadcast […]

  Tags: , , , , , ,

  Comments WOULD YOU LIKE TO COMMENT ?